Aattam (2023)

Aattam (2023)

2 votes, average 9.5 out of 10

Aattam (2023) หลังจากงานปาร์ตี้ท่ามกลางกลุ่มละครซึ่งเป็นนักแสดงเพียงคนเดียว อัญชลี ถูกชายคนหนึ่งในกลุ่มก่ออาชญากรรม ได้มีการเรียกประชุม ในการพยายามบรรลุฉันทามติ เรื่องราวต่างๆ คลี่คลาย ความสงสัยปรากฏขึ้น และเสียงโห่ร้องก็ตามมา

Quality:
Year:
Duration: 139 Min
Country:
Release:
Director:

Slot online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *