Americanish (2021)

Americanish (2021) เธอ ฉัน ฝันอเมริกา

4 votes, average 5.2 out of 10

Americanish (2021) เธอ ฉัน ฝันอเมริกา ในแจ็กสัน ไฮท์ส ควีนส์ น้องสาวผู้ขับเคลื่อนอาชีพแมรียันและแซมและอมีรา ลูกพี่ลูกน้องที่เพิ่งย้ายถิ่นฐานใหม่ของพวกเขา ต้องเผชิญกับความต้องการในเรื่องความรัก วัฒนธรรม งาน และครอบครัวที่สม่ำเสมอและบางครั้งก็ขัดแย้งกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *