Bhakshak (2024) เปิดหน้ากากความจริง

7 votes, average 8.4 out of 10

Bhakshak (2024) เปิดหน้ากากความจริง นักข่าวท้องถิ่นที่เผชิญอุปสรรคมากมาย เริ่มต้นสืบสวนเรื่องราวการล่วงละเมิดที่น่าตกใจ ซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กหญิงพยายามปกปิดไว้

Rate:R
Quality: ,
Year:
Duration: 134 Min
Country:
Release:
Language:हिन्दी
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *