Crime List (2024)

Crime List (2024) บันทึกอาชญากรรม

No votes

Crime List (2024) บันทึกอาชญากรรม ในโลกอนาคตการตรวจจับอาชญากรรมทั้งหมดจะถูกคำนวณด้วยระบบอัจฉริยะ วิธีการสืบสวนคดีอาญาแบบเดิม ๆ ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป ทว่าคดีนี้ระบุว่าตำรวจอาญาเป็นอาชญากร เป็นเรื่องจริงหรือเกิดช่องโหว่จากระบบอัจฉริยะ เมื่อเทคโนโลยีครอบงำความคิดของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง เราจะยังถูกเรียกว่า “มนุษย์” ได้หรือไม่

Quality:
Year:
Duration: 75 Min
Country:
Release:
Language:普通话
Director:

Slot online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *