Elf Me (2023)

Elf Me (2023) เอลฟ์จอมป่วน

13 votes, average 5.8 out of 10

Elf Me (2023) เอลฟ์จอมป่วน ทริปคือผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ในโรงงานของซานตาที่ชอบสร้างอาวุธอันตรายมากกว่าสร้างของเล่น โชคชะตานำให้เขามาพบกับเอเลีย เด็กแปลกและขี้อายจากหมู่บ้านบนเทือกเขาในอิตาลี ตอนแรกพวกเขาไม่ลงรอยกัน แต่ทั้งสองต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความแตกต่างเพื่อกอบกู้วันคริสต์มาสจากนักธุรกิจโหดเหี้ยมที่อยากทำลายเทศกาลวันหยุดที่ทุกคนชื่นชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *